STT Count Online Date
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 24/05/2018
Phụ tải (MW) Pmax 128,9
Pmin 94,5
SL ngày (kWh) Angày 2,686,166
Alũy kế 62,493,084
Tình hình cung cấp điện
Quảng cáo