Tập san 20 năm ĐLPY
06/12/2010     Lớn hơn / Nhỏ hơn
HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐIỆN LỰC 9 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thực hiện chỉ thị số 487/TTg ngày 3/7/1999 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tổ chức và thực hiện hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.  Được sự đồng ý của Cấp ủy, Giám đốc Điện lực Phú Yên, Đảng ủy khối Dân chính Đảng. Ngày 5/6/2000 BCH Hội CCB Việt Nam tỉnh Phú Yên đã quyết định thành lập Hội CCB Điện lực Phú Yên và cử BCH lâm thời gồm các đồng chí Lê Văn Tuấn làm Chủ tịch, đồng chí Phan Thành Nhân làm Phó Chủ tịch. 

Qua quá trình hoạt động, Hội CCB Điện lực đã tổ chức 2 kỳ Đại hội: Đại hội nhiệm kỳ lần thứ I (2001- 2006) và Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II (2006-2011), Đại hội đã bầu ra BCH mới; các đồng chí Lê Văn Tuấn và đồng chí Phan Thành Nhân tiếp tục được bầu làm chủ tịch và phó chủ tịch 2 nhiệm kỳ qua. Hiện tại, Hội CCB Điện lực có 23 cán bộ, hội viên; trong đó 22 nam và 01 nữ, chiếm tỉ lệ 4,62% trong tổng số CBCNV Điện lực Phú Yên.

Qua 9 năm xây dựng và hoạt động, Hội CCB Điện lực Phú Yên đã lãnh đạo, tổ chức truyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ hội viên CCB thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình và phong trào thi đua của Hội như :

   - Vận động cán bộ hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng  Hồ Chí Minh, học tập quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của các cấp Hội.      

   - Thường xuyên giáo dục cho cán bộ hội viên nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, cương quyết đấu tranh với những tư tưởng quan điểm sai trái đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhờ vậy mà tư tưởng của cán bộ hội viên luôn vững vàng, an tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đề ra .

Sau các lần Đại hội, Hội đã tổ chức xây dựng quy chế hoạt động của BCH, quy chế hoạt động của UBKT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hoạt động định kỳ 6 tháng, năm của Hội, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt, đây là một nội dung có tính nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Hội, nhằm phát huy dân chủ trong lãnh đạo tập thể, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Hội .

   - Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Với 15 hội viên là đảng viên chiếm tỉ lệ 68,22% trong hội viên CCB và chiếm 11,42% trong Đảng bộ Điện lực Phú Yên; được Đảng ủy tín nhiệm bầu vào BCH 4 đồng chí, chiếm tỉ lệ 36,36% trong BCH Đảng uỷ Điện lực Phú Yên, có 7 hội viên  giữ chức vụ  trưởng, phó đơn vị chiếm tỉ lệ 15% trong cán bộ chủ chốt của Điện lực Phú Yên. Số cán bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt, luôn  phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nói, làm và viết đúng quy định của Đảng, không có chia rẽ, bè phái, cục bộ trong Đảng, có trách nhiệm đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ cán bộ một lòng quyết tâm tham gia Đảng, xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh  mọi mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Đảng bộ ĐLPY trong sạch vững mạnh liên tục trong nhiều năm liền. 

   - Hội viên CCB đã tích cực  hưởng ứng các phong trào thi đua tham gia  SXKD điện, viễn thông, tiếp nhận lưới điện trung áp, hạ áp bán lẻ lưới điện nông thôn… Trong phong trào sáng kiến Hội viên CCB đã phát huy tốt và đã có 11 sáng kiến hợp lý hóa sán xuất, số tiền làm lợi 185 triệu đồng, Điện lực trích thưởng 4,2 triệu đồng cho các hội viên: Lê Văn Bông, Lê Văn Giác, Lê Văn Tuấn, Bùi Xuân Phụng, Nguyễn Tài Khâm,  Lê Văn Toàn,… đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ  thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho đơn vị, nên đời sống của cán bộ Hội viên CCB Điện lực Phú Yên nói riêng và CBCNV nói chung ngày càng cải thiện rõ rệt. Không có hộ thuộc diện đói, nghèo, thất nghiệp, có nhà ở ổn định, giáo dục con cái học hành chăm ngoan, không vi phạm vào các tệ nạn xã hội…  

   - Với tinh thần thực hiện “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, các hội viên đã tham gia đóng góp 24,840 triệu nuôi 03 bà mẹ VNAH; tìm 3 mộ liệt sỹ và đưa về quy tập tại nghĩa trang Đông Tác phường Phú Thạnh. Có 100% hội viên hưởng ứng đóng góp các quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, quỹ xoá nhà tạm, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống cứu trợ lụt bão, quỹ ủng hộ chất độc màu da cam, bảo trợ trẻ em nghèo và các hình thức từ thiện khác… với tổng số tiền 48,6 triệu đồng. Vận động ủng hộ, quyên góp cho 07  hội viên và cán bộ công nhân viên bị bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 31,1 triệu đồng, ủng hộ cho CCB ở xã Phư­ớc Tân Huyện Sơn Hòa...

   - Tham gia phong trào hội thi kể chuyện và học tập làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do Hội CCB Khối dân chính Đảng và Hội CCB tỉnh  tổ chức đều đạt giải 3. Tham gia tích cực các phong trào văn hóa, thể dục thể thao do tỉnh, ngành, và Điện lực tổ chức, kết quả: Tập thể Hội CCB Điện lực Phú Yên đạt giải 3 môn bóng chuyền do Tỉnh Hội Phú Yên tổ chức và nhiều cá nhân đạt nhiều giải nhất, nhì, ba, các môn Tennis; Bi da, bóng bàn đơn nam và đôi nam.  

   - Thực hiện lời dạy của Chủ tich Hồ Chí Minh: “ Bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết” là một trong những nhiệm vụ của Hội. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của những người đi trước đối với thế hệ trẻ, Hội đã phối hợp với đoàn thanh niên giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và yêu nước của  Đảng, Quân đội và toàn dân tộc làm cho thanh niên thấm nhuần về lý tưởng, đạo đức, lối sống cách mạng và về trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như các phong trào “ Thanh niên lập nghiệp” và “ Tuổi trẻ dựng nước”. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Hội CCB và Đoàn TN đã  phối hợp tổ chức các hoạt động như hành quân về nguồn, gặp gỡ tọa đàm, dã ngoại, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều chủ đề hoạt động, phong phú và hấp dẫn, tạo sự gắn bó giữa Hội CCB và Đoàn thanh niên với tinh thần:

“Lớp cha trước lớp con sau

Đã thành đồng chí chung câu quân hành”

Tố Hữu

- Các cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua xây dựng “Hội viên gương mẫu”, “Gia đình CCB văn hoá”, xây dựng cán bộ hội viên có đạo đức lối sống lành mạnh, tư tưởng vững vàng kiên định, giúp nhau cải thiện đời sống và nâng cao vật chất tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chịu khó học tập lao động sáng tạo để nâng cao kiến thức, năng lực và hiệu quả công tác; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nếp sống văn hoá nơi cộng đồng… do đó 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu và 100% gia đình CCB đạt gia đình CCB văn hóa.         

Với những kết quả đạt được trong 9 năm, Hội CCB Điện lực Phú Yên đã được Hội CCB cơ quan Dân chính Đảng và CCB Khối Doanh nghiệp công nhận là tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh liên tục trong nhiều năm liền. Được UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh  tặng  04 bằng khen cho tập thể và 5 cá nhân. Hội CCB Cơ quan Dân chính Đảng và Hội CCB Khối Doanh nghiệp tặng 06 giấy khen tập thể và 10 hội viên.

Chín năm là một chặng đường không dài, quá trình xây dựng và phát triển của Hội CCB Điện lực Phú Yên trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới rất khó khăn  phức tạp… nhưng với tinh thần phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” toàn thể cán bộ hội viên CCB Điện lực Phú Yên tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, Nghị quyết của các cấp Hội CCB và tổ chức vận động cán bộ Hội viên CCB phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần  xây dựng đơn vị, địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tất cả vì  mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

.: LÊ VĂN TUẤN - Chủ tịch Hội CCB :.   
Các tin Tập san 20 năm ĐLPY khác:
Phong trào thi đua yêu nước của Điện lực Phú Yên 20 năm (1989-2009)
Điện lực Phú Yên luôn đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
CBCNV Điện lực Phú Yên nỗ lực vượt bậc trong phát triển hệ thống lưới điện phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương
Điện lực Phú Yên chăm lo cung cấp điện phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT
Đáp ứng các nhu cầu điện
Công đoàn Điện lực 20 năm song hành cùng sự phát triển của Điện lực Phú Yên
Điện lực Phú Yên 20 năm Xây dựng và Phát triển
Điện lực Phú Yên 20 năm Xây dựng & Phát triển
15/10/1989 - 15/10/2009
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 23/06/2018
Phụ tải (MW) Pmax 126.7
Pmin 95.6
SL ngày (kWh) Angày 2,747,565
Alũy kế 57,249,057
Tình hình cung cấp điện