Lịch tạm ngừng cấp điện
 Lịch ngừng cấp điện tại PY
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 19/02/2017
Phụ tải (MW) Pmax 94.7
Pmin 56.3
SL ngày (kWh) Angày 1,781,298
Alũy kế 33,215,755
Tình hình cung cấp điện