Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 25/06/2017
Phụ tải (MW) Pmax 111.0
Pmin 78.4
SL ngày (kWh) Angày 2,234,936
Alũy kế 61,166,498
Tình hình cung cấp điện