Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 25/04/2017
Phụ tải (MW) Pmax 117.2
Pmin 81.3
SL ngày (kWh) Angày 2,364,714
Alũy kế 56,575,105
Tình hình cung cấp điện