ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH
    
  GIỚI THIỆU CÔNG TY
    
  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
    
  BAN LÃNH ĐẠO
    
  THÀNH TÍCH
    
  DANH BẠ
    
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 31/07/2018
Phụ tải (MW) Pmax 131.0
Pmin 90.6
SL ngày (kWh) Angày 2,678,342
Alũy kế 80,709,465
Tình hình cung cấp điện