Hỗ trợ khách hàng ->  Thủ tục mua điện
  Thanh toán tiền điện qua các ngân hàng VietinBank, VietcomBank, BIDV, AgriBank, Đông Á bank, Sacombank và dịch vụ BankPlus
Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai dịch vụ thu tiền điện qua 6 ngân hàng trong tỉnh: Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank, SacomBank và Ngân hàng Đông Á. Ngoài ra khách hàng có thể dùng điện thoại thanh toán tiền điện qua dịch vụ BankPlus của Vietel. Khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện qua 6 Ngân hàng trên theo một trong các hình thức sau:
    
  Phụ lục 3: Mẫu Hợp đông mua bán điện ngắn hạn
  Phụ lục 2: Hướng dẫn ký kết hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt
  Phụ lục 1: Mẫu Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt
  Quy định giao tiếp với khách hàng
  Quy định về thu tiền điện và theo dõi nợ tiền điện
  Quy định về hóa đơn tiền điện
  Quy định quản lý hệ thống đo đếm điện năng
  Quy định về ký kết hợp đồng mua bán điện
  Các quy định trong kinh doanh điện năng
Để tăng cường công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng sử dụng điện, nhằm tạo điều kiện để khách hàng biết các quy định trong công tác kinh doanh điện năng, Tập đoàn đã biên tập lại và trích dẫn một số nội dung quy định về công tác Kinh doanh điện năng có liên quan đến khách hàng dùng điện
    
Trang: [1] | 2
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tin hoạt động
Quảng cáo