Hỗ trợ khách hàng -> Biểu giá điện
04/12/2017     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Biểu giá điện khác:
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Xem nhiều nhất
Giá điện của dự án điện mặt trời
Khung giá điện mới: Dùng trên 400 số điện, giá đắt gấp đôi
Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/8/2013
Biểu giá điện áp dụng từ ngày 01/7/2012
Quy định về giá bán điện áp dụng từ 16/3/2015
Biểu giá điện năm 2010
Giá bán điện năm 2011
Thay đổi cách tính giá điện
Biểu giá điện năm 2009