Hỗ trợ khách hàng ->  Văn bản pháp quy
  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tải File tại đây
    
  Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 Quy định hệ thống phân phối điện
Bộ Công Thương vừa có Thông tư số 32/2010/TT-BCT ra ngày 30/7/2010 Quy định hệ thống phân phối điện. Thông tư này quy định về các tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện phân phối; Đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Dự báo nhu cầu phụ tải điện Tải File tại đây
    
  Thông tư của Bộ Công nghiệp về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, nhằm Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP
Thông tư số 03/2003/TT-BCN ngày 19/11/2003 của Bộ Công Nghiệp về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, nhằm Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP. Tải file tại đây
    
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Tải file tại đây
    
  ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC
Nghị định này quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải là tội phạm  -  Download
    
  Luật Cán bộ, công chức
  Thông tư liên tịch Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn
  Quyết định về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
  Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị
Trang: 1 | 2 | [3]
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tin hoạt động
Quảng cáo