Hỗ trợ khách hàng ->  Văn bản pháp quy
  QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
    
  Chỉ thị về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2015
    
  Thông tư Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm cung cấp điện
  Thông tư Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
  Thông tư Quy định về mua, bán công suất phản kháng
  Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện
  Thông tư về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
  Thông tư Quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
  Thông tư số 40 /2010/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
Thông tư này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp trên thị trường điện lực sau đây Tải file tại đây
    
Trang: 1 | [2] | 3
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tin hoạt động
Quảng cáo