Tin tức -> Đảng - Đoàn thể
01/12/2017     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Đảng - Đoàn thể khác:
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Xem nhiều nhất
Điện lực Tuy Hòa: 50 hộ nghèo xã Hòa Kiến được sửa chữa điện miễn phí
Đảng bộ PC Phú Yên: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Hành trình trao yêu thương
Đoàn Thanh niên PC Phú Yên: Tăng cường giới thiệu các dịch vụ chăm sóc khách hàng và quảng bá đầu số 19001909
Đảng bộ PC Phú Yên: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Đảng bộ PC Phú Yên: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên
Đoàn Thanh niên Điện lực Phú Hòa: Tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương
Đoàn Thanh niên Điện lực Đồng Xuân: Thi công công trình Thắp sáng đường quê
Đoàn cơ sở PC Phú Yên: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đoàn Thanh niên Điện lực Đồng Xuân: Phát quang hành lang tuyến đường dây hạ áp