Tin tức -> Tin Hoạt động
29/11/2017     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt động khác:
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Xem nhiều nhất
Kịp thời cung ứng vật tư khắc phục bão số 12
Điện lực Sông Hinh: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa thường xuyên
PC Phú Yên: Thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng
Hoàn thành thử nghiệm kết nối SCADA giữa Trung tâm điều khiển và 110kV Hòa Hiệp
PC Phú Yên: Thực hiện tốt chương trình xây dựng cơ quan văn hóa năm 2017
Lãnh đạo huyện Tây Hòa: Thăm và động viên CBNV khắc phục lưới điện sau cơn bão số 12
PC Phú Yên: Hoàn thành công tác số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử khách hàng sử dụng điện
Điện lực Sông Cầu: Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính và công cụ dụng cụ năm 2017
Điện lực Sơn Hòa: Huy động CBCNV thay thế công tơ định kỳ
Sự đồng thuận