Phụ tải & huy động nguồn
TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN THÁNG 10/2017

Ngày Công suất ngày (MW) Sản lượng (kWh)
Pmax Pmin Angày Alũy kế
23/10/2017 113.6 72.4 2,197,317 52,560,850
22/10/2017 107.4 66.7 1,968,321 50,363,533
21/10/2017 108.2 70.2 2,061,463 48,395,212
20/10/2017 108.8 67.3 2,047,216 46,333,749
19/10/2017 109.9 73.5 2,165,454 44,286,533
18/10/2017 119,9 76,3 2.280.910 42.121.079
17/10/2017 116,1 77,8 2.269.922 39.840.169
16/10/2017 115.5 78.2 2,300,881 37,570,247
15/10/2017 113,6 71,4 2.087.995 35.269.366
14/10/2017 116,0 78,8 2.255.493 33.181.371
13/10/2017 116,8 80,9 2.287.914 30.925.878
12/10/2017 123.0 79.2 2.412.314 28.637.964
11/10/2017 124.4 86.6 2,469,170 26,225,650
10/10/2017 125.6 82.1 2,449,976 23,756,480
09/10/2017 119.9 82.5 2,432,274 21,306,504
08/10/2017 121.2 83.8 2,379,655 18,874,230
07/10/2017 120.2 85.8 2,440,769 16,494,575
06/10/2017 123.1 85.8 2,484,524 14,053,806
05/10/2017 122.1 80.4 2,459,672 11,569,282
04/10/2017 116.1 74.0 2,288,129 9,109,610
03/10/2017 111.4 75.1 2,160,079 6,821,481
02/10/2017 116.6 78.7 2,310,706 4,661,402
01/10/2017 112.9 83.1 2,350,696 2,350,696
30/09/2017 123.7 88.2 2,519,239 73,646,869
29/09/2017 127.0 89.4 2,588,245 71,127,630
28/09/2017 121.15 84.00 2,534,760 68,539,385
27/09/2017 121.6 84.6 2,455,101 66,004,625
26/09/2017 125.6 86.0 2,540,665 63,549,524
25/09/2017 121.3 68.6 2,367,354 61,008,859
24/09/2017 109.9 77.7 2,223,956 58,641,505
23/09/2017 116.7 79.0 2,326,478 56,417,549
22/09/2017 116.6 85.1 2,382,718 54,091,071
21/09/2017 126.2 88.5 2,529,806 51,708,353
20/09/2017 127.5 88.2 2,674,854 49,178,547
19/09/2017 127.2 88 2,493,065 46,503,693
18/09/2017 126.9 88.8 2,566,514 44,010,628
17/09/2017 121.3 70.4 2,205,641 41,444,114
16/09/2017 120.5 86.4 2,428,540 39,238,473
15/09/2017 123.8 80.6 2,469,067 36,809,933
14/09/2017 113.8 82.4 2,338,050 34,340,866
13/09/2017 129.2 87.3 2,517,016 32,002,816
12/09/2017 127.7 87.0 2,598,220 29,485,800
11/09/2017 128.1 87.2 2,522,340 26,887,580
10/09/2017 119.4 79.0 2,424,035 24,365,240
09/09/2017 116.5 83.5 2,344,509 21,941,205
08/09/2017 128.8 87.3 2,571,476 19,596,696
07/09/2017 126.3 84.4 2,480,391 17,025,219
06/09/2017 126.0 82.9 2,538,600 14,544,828
05/09/2017 124.8 85.8 2,482,223 12,006,228
04/09/2017 121.3 85.6 2,459,659 9,524,005
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tiết kiệm và An toàn điện
Clip “Tiết kiệm điện trong gia đình - hành động nhỏ, hiệu quả lớn”
7 mẹo tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả trong ngày hè oi bức
Nắng nóng đổ lửa, tiêu thụ điện cao nhất lịch sử
Sử dụng điện mùa nắng nóng: Người dân, doanh nghiệp chung tay tiết kiệm
Phóng sự: Cẩn trọng với các chiêu trò quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện trên mạng xã hội
Tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Phóng sự: “Giáo dục kiến thức tiết kiệm điện từ trong trường học”
Phỏng vấn “PC Phú Yên khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng”
Điểm tin truyền hình “PC Phú Yên: Tuyên truyền tiết kiệm điện tại huyện Tuy An”
Hãy để cho các em nói!
Quảng cáo