Phụ tải & huy động nguồn
TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN THÁNG 02/2018

Ngày Công suất ngày (MW) Sản lượng (kWh)
Pmax Pmin Angày Alũy kế
23/02/2018 99.5 66.9 1,974,419 40,715,968
22/02/2018 99.7 64.8 1,918,466 38,741,549
21/02/2018 98.1 59.5 1,820,622 36,823,083
20/02/2018 96.6 60.6 1,698,465 35,002,461
19/02/2018 96.8 55.5 1,721,969 33,303,996
18/02/2018 91.5 58.8 1,601,055 31,582,027
17/02/2018 92.8 53.5 1,652,344 29,980,972
16/02/2018 94.9 53.1 1,634,650 28,328,628
15/02/2018 110.6 56.6 1,778,249 26,693,978
14/02/2018 100.2 52.9 1,708,216 24,915,729
13/02/2018 96.0 53.2 1,691,160 23,207,513
12/02/2018 101.2 55.4 1,773,171 21,516,353
11/02/2018 101.7 53.6 1,700,678 19,743,182
10/02/2018 101.6 54.4 1,751,909 18,042,504
09/02/2018 101.9 54.2 1,791,388 16,290,595
08/02/2018 102.6 51.9 1,852,576 14,499,207
07/02/2018 100.2 53.1 1,799,689 12,646,631
06/02/2018 104.6 54.2 1,860,063 10,846,942
05/02/2018 105.9 55.3 1,743,575.0 8,986,879
04/02/2018 97.1 53.5 1,602,998 7,243,304
03/02/2018 102.9 56.5 1,873,191 5,640,306
02/02/2018 103.7 53.6 1,887,763.3 3,767,115
01/02/2018 104.0 55.2 1,879,352 1,879,352
31/01/2018 105.7 59.8 1,932,105 58,914,521
30/01/2018 108.8 62.1 2,008,387 56,982,416
29/01/2018 110.9 60.0 2,008,387 54,974,029
28/01/2018 106.2 62.0 1,878,768 52,965,642
27/01/2018 102.2 61.8 1,989,155 51,086,874
26/01/2018 106.8 61.5 1,989,155 49,097,719
25/01/2018 110.9 58.7 1,924,357 47,108,564
24/01/2018 110.6 55.5 1,939,566 45,184,207
23/01/2018 105.7 57.5 1,832,203 43,224,640
22/01/2018 108.7 58.2 1,922,773 41,392,437
21/01/2018 105.6 58.3 1,831,794 39,469,664
20/01/2018 104.3 57.2 1,796,920 37,637,870
19/01/2018 107.8 53.9 1,878,372 35,840,950
18/01/2018 100.1 54.3 1,827,760 33,962,578
17/01/2018 108 57 1,917,135 32,134,818
16/01/2018 110.3 57.7 1,909,782 30,217,683
15/01/2018 104 53.2 1,864,085 28,307,901
14/01/2018 101.1 51.6 1,656,942 26,443,816
13/01/2018 104.7 53.6 1,809,058 24,786,874
12/01/2018 107.9 51.4 1,849,539 22,977,816
11/01/2018 101.2 52.4 1,811,830 21,128,277
10/01/2018 106.6 55.8 1,880,031 19,316,447
09/01/2018 104.5 58.5 1,953,779 17,436,416
08/01/2018 113 63.6 2,045,882 15,482,637
07/01/2018 110.2 62.3 1,938,627 13,436,755
06/01/2018 110.5 61.9 1,945,131 11,498,128
05/01/2018 101.8 61.7 1,894,806 9,552,997
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tiết kiệm và An toàn điện
Cách xử lý vi phạm trộm cắp điện đối với chủ thể là nhà cho thuê, cho mượn hoặc nhà được thừa kế
Clip “Tiết kiệm điện trong gia đình - hành động nhỏ, hiệu quả lớn”
7 mẹo tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả trong ngày hè oi bức
Nắng nóng đổ lửa, tiêu thụ điện cao nhất lịch sử
Sử dụng điện mùa nắng nóng: Người dân, doanh nghiệp chung tay tiết kiệm
Phóng sự: Cẩn trọng với các chiêu trò quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện trên mạng xã hội
Tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Phóng sự: “Giáo dục kiến thức tiết kiệm điện từ trong trường học”
Phỏng vấn “PC Phú Yên khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng”
Điểm tin truyền hình “PC Phú Yên: Tuyên truyền tiết kiệm điện tại huyện Tuy An”
Quảng cáo